Halaman

RENUNGAN RAMADHAN UNTUK SEMUA... =)


Bismillahirahmannirahim..

Sesungguhnya syurga itu diukup-ukup dan diperhias tiap tahun ketika masuk bulan Ramadan, maka apabila tiba pada malam pertama Ramadandatang angin dari bawah Arsyyang bernama Almutsirah, maka menggoyangkan daun-daun syurgadan menggerakkan daun pintu sehingga terdengar suara bidadaridari jendela-jendela bahagian atas syurga dan berseru :Siapakah yang datang meminang kepada ALLAH untuk dikahwinkan seorangdari kami, kemudian bidadari itu bertanya kepada Malaikat Ridhwan;Ya Ridhwan, malam apakah ini? Wahai wanita-wanita cantik, ini malam pertamabulan Ramadan. Kemudian ALLAH berfirman; Ya Ridhwan bukalah pintu-pintu syurgauntuk orang-orang yang puasa dari umat Muhammad s.a.w. Dan menyuruhMalaikat Malik;Ya Malik tutuplah pintu-pintu neraka Jahim dari orang-orang yang puasadari umat Muhammad s.a.w. dan berfirman : Ya Jibril turunlah ke bumidan ikatlah syaitan-syaitan yang jahatdan rantai mereka kemudian buanglah mereka dalam laut supayatidak mengganggu (merosakkan) puasa umat Muhammad s.a.w.

Dan pada tiap malam Ramadan, ALLAH berseru tiga kali : Siapakah yangminta akan Aku beri permintaannya, siapakah yang taubat akan Akuterima taubatnya, siapakah yangminta ampun maka akan Aku ampunkan, kemudian diserukan :Siapakah yang akan menabung pada yang kaya yang tidak pernah punya danyang selalu menepati yamg tidak zalim.

Dan pada tiap hari... bulan Ramadan ALLAH memerdekakan sejuta ahli nerakayang semuanya layak disiksa dan bila pada hari atau malam Jumaat padatiap jam dimerdekakan sejuta orang dari api neraka, bila akhir hariRamadan ALLAH memerdekakan pada hari itu sebanyak orang yangdfimerdekakan dari hari pertama hingga akhir Ramadan.

Dan pada malam Lailatul Qadar ALLAH menyuruh Malaikat Jibril denganrombongan Malaikat turun ke bumi dengan membawa panji hijau yangdiletakkan di atas Ka'abah dan ia mempunyaienam ratus sayap, diantaranya dua sayap yang tidak dihampar kecualipada malam Lailatul Qadar, maka dihampar sehingga meliputihujung timur hingga hujung barat.Lalu Malaikat Jibril mengutus Malaikat pergi kepada umat Muhammad s.a.w. untukmemberi salam pada tiap orang yang sedang berdiri atau duduk,sembahyang atau berzikir dan menjabat tangan mereka serta mengaminkandoa mereka sehingga terbit fajar.Apabila telah terbit fajar maka Jibril menyeru : Hai para Malaikatsegeralah kembali, kembali, lalu Malaikat bertanya :Bagaimana mengenai hajat kaum Mukminin dari umat Muhammad s.a.w.?Jawab Jibril; ALLAH melihat mereka dengan pandangan rahmat lalumemaafkan mereka,kecuali dari empat macam :Pemabuk (peminum arak); Pendurhaka terhadap kedua ayah bundanya;Memutuskan hubungan keluarga; dan Orang yang memboikot,tidak bicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari.

Maksud hadis riwayat Ibnu Abbas r.a.Petikan : Tanbihul Ghaffilin

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails